FANDOM


Three Hills

Gwiazda widziana z powierzchni pierwszej planety układu.

Mapa sektora /06.04/

Słońce typu M IV, czerwony wystygły podolbrzym, emitujący niewiele ciepła. Gwiazda posiada bardzo rozległy system planetarny.

W układzie znajduje się kolonia górnicza Aquarius Minig Corp.

Port kosmiczny klasy I

Układ planetarnyEdytuj

 • Three Hills I - duża planeta skalista o masie tylko niewiele większej od Ziemi, poziom grawitacji przeciętny; powierzchnia planety pokryta lawą, średnia temperatura na powierzchni to około 300C. Brak atmosfery. Brak złóż cennych minerałów.
 • Three Hills II / Basilisk - olbrzymia planeta skalista, o masie około dwa razy większej niż ziemia, wysoka grawitacja, powierzchnia pokryta lasami złożonymi z olbrzymich paproci, duża wilgotność, średnia temperatura wynosi 25C. Atmosfera po terraformowaniu przystosowana do oddychania, z powodu znacznego ciśnienia przybysze z zewnątrz muszą regularnie przyjmować specyfiki regulujące gospodarkę gazową. Duże zasoby złóż metali ciężkich.Średniej wielkości kolonia górnicza na powierzchni (populacja 732 osoby), właściciel Aquarius Minig Corp. Na naturalnym satelicie planety znajduje się port kosmiczny klasy I, służący jako baza przeładunkowa dla frachtowców przewożących rudę z planety do centrali Aquarius Minig Corp na Aquarius Prime.
 • Three Hills III - planeta skalista wielkości Ziemi, normalny poziom grawitacji. Powierzchnia pokryta trawiastymi równinami, brak atmosfery nadającej się do oddychania, trwa proces terreformowania, obliczony na 150 do 200 lat. Na planecie zaplanowano kolonię rolniczą, ze względu na odpowiedni poziom azoty i innych przydatnych pierwiastków w glebie. Aktulnie na powierzchni pracuje kilka ekip techników korporacji terraformerskiej Weyland-Yutani, łącznie około 100 osób. Większość procesów przebiega automatycznie, grupy robocze liczą przeciętnie 5 do 10 osób.
 • Pas asteroid o średniej gęstości, niewielka koncetracja cennych minerałów w układzie. Plotka głosi, że w pasie znajduje się zamaskowana baza przemytników.
 • Gęsty pas asteroid, średnia koncentracja minerałów. W pasie znajduje się kilka cennych planetoid, na większości wartych uwagi znajdują się niewielkie placówki wydobywcze AMC i klanów górniczych.
 • Three Hills VI - Gazowy olbrzym o stosunkowo niewielkich rozmiarach, brak pierścieni planetoid. Wokół planety krąży 7 niewielkich satelitów kamiennych.
 • Śladowy pas asteroidów zawierający jedynie kilkaset obiektów. Brak cennych złóż minerałów.
 • Three Hills VIII - Planeta skalista o przeciętnej wielkości, poziom grawitacji normalny, powierzchnia pokryta bagnami, średnia temperatura na powierzchni 10C. Atmosfera gęsta, nie nadaje się do oddychania. Brak złóż minerałów opłacalnych do eksploatacji. Brak rozwiniętego ekosystemu – najbardziej zaawansowana forma życia to porosty.
 • Typowy pas asteroidów (gęstość średnia). Średnia koncentrajca minerałów. Kilka niewielkich osiedli wydobywczych należących do niezależnych przedsiębiorców.
 • Three Hills X - gazowy olbrzym o rozmiarach znacznie przewyższających największą planetę gazową systemu SOL - Jowisza. Do planety dociera niewiele światła i ciepła ze słabej gwiazdy układu. Wokół planety krąży pięć księżyców. Brak kolonii w atmosferze i księżycach planety.
 • Three Hills XI - planeta skalista nieco większa od Ziemii. Poziom grawitacji w normie. Powierzchnia planety pokryta wieczną zmarzliną. Odwierty geologiczne w poszukiwaniu zasobów mineralnych ujawniły szczątki zamarniętej dżungli pod pokrywą lodową. Brak atmosfery. Wstępne badania planetologiczne wskazały, że większość atmosfery zamarzła i opadła na powierzchnię w postaci pokrywy lodowej. Planeta posiada dwa satelity skaliste o masie zbliżonej do Księżyca. Brak złóż mineralnych na planecie. Brak kolonii na planecie.
 • Pas asteroidów - pas asteroidów o dużej gęstości, mała ilość asteroidów zawierających cenne mierały. Brak kolonii w systemie.

PopulacjaEdytuj

W systemie żyje zaledwie około 2000 osób. Niemal połowa mieszka w koloni Basilisk, na drugiej planecie układu. Pozostali osadnicy są rozproszeni po całym systemie w niewielkich, liczących od kilkuset do kilku tysięcy habitatach, głównie o profilu górniczy. Dodatkowo około 100 osób zajmuje się terraformowaniem trzeciej planety układu.

Siły bezpieczeństwaEdytuj

Kontrakt na ochronę przestrzeni systemu obsługuje korporacja Euler-Kuzmiecov. Ponieważ system jest słabo zaludniony, ochrona jest właściwie symboliczna i ogranicza się do ochrony konwojów z rudą.

Koloniści na Basilisk zatrudniają zwykle około pięciu stróży prawa, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo wewnętrzne w całym układzie, są to niezrzeszeni najemnicy.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.