FANDOM


Tewyr-hala

Hala podziemnego schronu na Tewyr

Cardic Red

Cardic pożera kolejną planetę wewnętrzną swojego układu.

Tewyr-korytarz

W korytarzach schronów wciąż palą się światła choć cywilizacja planety upadła do poziomu barbarzyństwa

Sektor: Issa

Układ gwiezdny: Cardic

Typ planety: Martwa

Populacja: około pół miliona

Świat figurujący na mapach gwiezdnych jako Cardic IV, przez miejscową ludność nazywany Tewyr, został odkryty około 900 lat temu, przez niewielki statek zwiadowczy korporacji Signum. Warunki środowiskowe planety były sprzyjające szybkiemu procesowi terraformowania. W związku z tym, pomimo że planeta leży na uboczu głównych szlaków handlowych i nie posiada bogatych złóż mineralnych, podjęto decyzję o założeniu kolonii. Stosunkowo szybko, bo po około 200 latach, proces terraformowania spowodował powstanie na powierzchni planety warunków umożliwiających rozwój na szeroką skalę rolnictwa - spółka założycielska rozpoczęła etap zwrotu zainwestowanych w terraformowanie środków. Dalszy rozwój Cardic IV trwał około 300 lat, w tym czasie populacja powoli powiększała się, na skutek emigracji osadników z przeludnionych światów oraz naturalnemu przyrostowi populacji - wkrótce ludność planety osiągnęła liczbę 5 miliardów.

Około 400-350 lat temu naukowcy z Cardic IV (który już wówczas był nazywany Tewyrem) odkryli niestabilność centralnej gwiazdy systemu - przechodziła ona z fazy słońca typu g5, w fazę czerwonego giganta. Przemiana gwiazdy mogła nastąpić w każdej chwili, z tolerancją plus minus 20 lat. Władze Cardic IV stanęły wobec konieczności natychmiastowej ewakuacji - jak łatwo się domyślić w pierwszej kolejności ewakuowana personel korporacji założycielskiej oraz jednostki najbardziej wartościowe z punktu widzenia Signum Inc. Pozostawiona na planecie ludność zbuntowała się, zlikwidowała pozostałych urzędników Signum i proklamowała Republikę Tewyru. Korporacja Signum uznała, że szkoda środków na próby odzyskania i tak skazanej na zagładę kolonii i wycofała się z systemu Cardic. Pierwszą decyzją rządu nowej republiki było wybudowanie ogromnego kompleksu podziemnych schronów, w których ludność miałaby przetrwać wybuch centralnej gwiazdy systemu. Budowa schronów trwała 15 lat i została ukończona w ostatniej chwili. Wybuch gwiazdy kompletnie zdewastował powierzchnię Cardic IV, zdmuchują jej atmosferę w niebyt. Wszelkie ślady istniejącej na powierzchni cywilizacji zostały zniszczone. Silny impuls elektromagnetyczny (o wiele silniejszy niż przewidywano) towarzyszący strumieniom naładowanych cząstek elementarnych z atmosfery gwiazdy, zniszczył praktycznie wszystkie bardziej skomplikowane urządzenia elektronicznee na Tewyrze oraz spowodował śmierć milionów istot ukrytych w górnych warstwach podziemnych schronów.

W ciągu kilku lat po katastrofie w podziemnym świecie ludzkość upadła do poziomu barbarzyństwa, powtarzające się wojny o pozostałe resztki zasobów spowodowały dalsze wyniszczenie populacji. Jednak geniusz inżynierów pozwolił na funkcjonowanie schronów nawet bez odpowiednich urządzeń elektronicznych. Ludzie nauczyli się dbać o podziemne, hydroponiczne uprawy bez pomocy maszyn. Reaktory fuzyjne zasilające dopływ wody i światła do jaskiń, zostały zaprojektowane do działania bezobsługowego przez stulecie i przetrwały katastrofę nietknięte.

Kilkadziesiąt lat po katastrofie spieczona na żużel powierzchnia Cardic IV powoli stygła, zaś pod jej powierzchnią powoli kształtowało się stabilne społeczeństwo oparte o rolnictwo hydroponiczne. Większość specjalistów zostało ewakuowanych z planety przed katastrofą, lub zginęło w okresie chaosu, który nastąpił po niej. Przetrwała głównie miejscowa ludnośc, która zajmowała się produkcją rolniczą. Powyższe czynniki spowodowały dalszy regres technologiczny planety, praktycznie do poziomu epoki późnego kamienia łupanego. Niemal cała wiedza technologiczna została zapomniana. Jednym z niewielu reliktów przeszłości jest zrytualizowana i mająca właściwie charakter religijny demokracja. Ludzie nie pamiętają już dlaczego posiadają taki system rządów, większość historii to legendy i prawda przemieszana z wymysłami, ale wiedzą że jeśli chcą uniknąć zagłady, muszą trzymać się demokracji i w wyborach powszechnych dokonywać wyborów prezydenta - kapłana (faktycznego władcy na okres 5 lat), oraz jego świty zwanej parlamentem.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.