Administrator.jpg

Jedno z Wielkich Stronnictw Armady, potomkowie założycieli Armady, pierwszych uchodźców, którzy uciekli z systemu Alfa Centauri na pokładzie George Wolfa.

Sędziowie stanowią główny trzon administracji publicznej Armady, zajmują się również bezpieczeństwem wewnętrznym floty. Każdy ze stronnictwa Sędziów przechodzi w dzieciństwie operację wszczepienia cyberlinku do SI pokładowej George Wolfa - Dowódcy. W zasobach Dowódcy znajduje się baza danych zawierająca osobowości wszystkich zmarłych kapitanów George Wolfa, a także najbardziej wybitnych członków Stronnictwa Sędziów, współtworząc osobowość SI.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Od momentu gdy automatyczne sondy wysłane z Alfy Centauri dokonały pierwszego skutecznego zwiadu w pozostałościach Sol, po zniszczeniu kolebki ludzkości przez Wija Pustki, zorientowano się, że najprawdopodobniej kolejnym celem inwazji będzie układ Alfy Centauri. Jako niezależne i pozbawione władzy centralnej kolonie Alfy wypracowały kilkadziesiąt głównych koncepcji oceny kryzysu i sposobów radzenia sobie z nim. Najbardziej oczywiste były dwie, popierane przez największe grupy społeczne – walczyć lub uciekać.

Jako rezultat projektu ewakuacji kolonii Alfy, zakupiono pusty i rozszabrowany kadłub barki kolonizacyjnej, która pierwotnie została użyta do zasiedlenia układu. Po przebudowie kadłuba na olbrzymi transportowiec ewakuacyjny, nazwę okrętu zmieniono na George Wolf. Po ucieczce z sytemu Alfy, pierwszy kapitan statku i współtwórca projektu ewakuacji - Steve Douglas postanowił zmienić oprogramowanie SI zarządzającej statkiem, i usunąć większość bezpieczników ograniczających jej rozwój, doprowadzając do powstania Dowódcy. Ta decyzja doprowadziła w konsekwencji do sformowania Armady.

Wirtualna wizualizacji cyberlinku Sędziów

Podczas pierwszych lat istnienia floty nadziei, Dowódca wspólnie z uchodźcami wypracował zasady rządzące w znacznym stopniu Armadą po dziś dzień. Podjęto również decyzję o wszczepianiu niemowlętom specjalnego cyberlinku, który umożliwiałby dwustronną łączność członków wspólnoty z Dowódcą. Wszczepiany link jest zbudowany z bioobwodów, które rozrastają się wraz z organizmem nosiciela i rozwojem jego centralnego systemu nerwowego. Z jednej strony dając SI dostęp do całego zestawu zmysłów poszczególnych osobników, z drugiej strony umożliwiając Sędziom swobodne korzystanie z przepastnych baz danych SI, jej systemów eksperckich i łączenia się z Dowódcą w pewnego rodzaju jaźń zbiorową, która stanowi najwyższe ciało ustawodawcze Sędziów.

Rola w Armadzie[edytuj | edytuj kod]

Sędziowie administrują Armadą, zapewniając jej wymiar sprawiedliwości i bezpieczeństwo wewnętrzne. Zajmują się również mediacją w sporach pomiędzy frakcjami tworzącymi Armadę. Rolę Sędziów można porównać do władz federalnych w państwie federacyjnym - zajmują się koordynacją i rozsądzaniem sporów na poziomie międzyfrakcyjnym, ale jednocześnie poszczególne frakcje mają znaczną autonomię, również w zakresie polityki bezpieczeństwa wewnętrznego, w stopniu nie narusza interesów innych frakcji i całej Armady. Ponieważ Dowódca jest de facto jednym z członków frakcji Sędziów, odpowiadają oni również w znacznym stopniu za kształtowanie polityki zewnętrznej i kierunku, w którym zmierza flota.

Fakt przynależności do Sędziów nie oznacza automatycznie, że dany osobnik znajdzie zatrudnienie w administracji, nie wspominając już o stanowiskach kierowniczych. Dobór do administracji odbywa się na postawie konkursów, tym niemniej dzięki odpowiedniemu wychowaniu i nauce poprzez cyberlink, znaczny odsetek członków frakcji Sędziów zdobywa w testach kompetencyjnych dużo lepsze wyniki niż pozostali mieszkańcy Armady.

Kontrowersje[edytuj | edytuj kod]

Sędziowie są pogardliwie zwani również Kablogłowymi z powodu swojego bezpośredniego linku z Dowódcą. Są często nieakceptowani przez innych ludzi, którzy podejrzewają, że Kablogłowi nieustająco szpiegują dla Dowódcy, stanowiąc jedynie końcówki jego wszechogarniającej sieci. Jest to oczywiście nieprawda, każdy ze stronnictwa dobrowolnie zezwala Dowódcy na dostęp do swoich zmysłów i może również w każdej chwili blokować łączność. Tym niemniej istnieją liczne przesądy i uprzedzenia na temat tej frakcji, zaś jej członkowie często spotykają się z negatywną reakcją, od z trudem ukrywanej niechęci do otwartej wrogości (jednak niemal zawsze podszytej strachem przed odwetem Dowódcy).

Cechy rasowe[edytuj | edytuj kod]

  • Pamięć rasy - dzięki połączeniu z Dowódcą postacie z frakcji Sędziów posiadają dostęp do przepastnych zasobów wiedzy SI.
  • Outsider - jak zawada. Frakcję Sędziów otacza powszechna niechęć, ze względu na strach przed Dowódcą i kontrowersje z używaniem bezpośredniego cyberlinku z SI. Są często posądzani o szpiegowanie dla Dowódcy (najczęście bezpodstawnie).
  • Uzdolniony - ze względu na możliwości wykorzystania wszczepionego cyberlinku do nauki, Sędziowie mają dostęp do większej ilości przewag niż inne rasy.
  • Bystry - dzięki ukierunkowaniu zainteresowań członków tej frakcji niemal od urodzenia, koncentrują się oni bardziej na rozwoju umysłowym niż muskulaturze.

Każdy z członków tej frakcji jest wyposażony w bioobwody cyberlinku, które pełnią identyczną rolę jak cybernetyczny wszczep Sprzęg.

Szczegóły mechaniczne dotyczące poszczególnych cech można znaleźć w Podręczniku Podstawowym Savage Worlds i podręczniu Nemezis.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.