FANDOM


Brock
Robert Brock jest głową kościoła Cyberpurytan na Ash. Przybył na planetę dopiero przed kilkoma miesiącami, właśnie po to by pełnić funkcję tutejszego najwyższego kapłana dla nielicznych wiernych sekty. To właśnie w GEO-9 Cyberpurytanie mają najwięcej wiernych, więc zrozumiałym jest że to w tym mieście znajduje się niewielka siedziba kościoła, do której dołączona jest kaplica w której pomieści się około tysiąca wiernych (co jest wielkością wystarczającą, jako że sekta posiada na Ash nieco ponad siedmiuset zwolenników, z czego tylko połowa zamieszkuje GEO-9 i regularnie uczestniczy w mszach).

HistoriaEdytuj

Robert Brock pochodzi z rodziny Cyberpurytan. Jego rodzice należeli do kościoła, więc od dziecka nauczali swojego syna o złym wpływie cybertechnologii. Robert nigdy więc nie miał nawet Sprzęgu. Ze względu na silne więzi rodzinne i ogromne przywiązanie do nauk sekty, już w wieku kilkunastu lat zaczął przysposabiać się do pełnienia w przyszłości funkcji kapłana. Kilka lat pobierania nauk pod okiem duchownych zaowocowało szybką prymicją, a następnie oddelegowaniem na Nową Ziemię (Generon), gdzie miał pełnić funkcje wikariusza.

Łatwy dostęp do cybertechnologii, niskie ceny i powszechna niechęć społeczeństwa do Cyberpurytan z jakimi Robert zetknął się na Nowej Ziemi, doprowadziły u niego do kryzysu wiary. Kryzys ten trwał przez kilka lat i nie pozostał niezauważony przez jego przełożonych – a to przełożyło się na fakt, że dalsza droga Roberta w hierarchii kościelnej była stale blokowana przez baczących na niego duchownych. Brock odnalazł w końcu swoja wiarę po roku spędzonym w pustelni, gdzie został zamknięty na własną prośbę. Przez cały czas odosobnienia czytał i kontemplował nauki kościoła zawarte w „Księdze Czystego Ciała”. Te samotne dociekania i prywatne zreinterpretowanie dogmatów sprawiły że po opuszczeniu pustelni był całkiem nowym człowiekiem – pełnym entuzjazmu i zapału, którego wiara była tak niezachwiana że jej potęga zadziwiła jego przełożonych. Kazania Roberta podczas nabożeństwa były niezwykle płomienne, on sam zaś znajdował czas dla każdego wiernego który chciał porozmawiać z nim prywatnie. Ponadto zainicjował wiele nowych akcji i działań, które przyniosły wielki pożytek Cyberpurytanom z Nowej Ziemi.

Nikt nie podejrzewał że Brock potajemnie przewodzi grupie zapatrzonych w niego wiernych, którym wykładał własną interpretację doktryny. Ta grupa fanatyków pod przewodnictwem Brocka nie tylko zniszczyła kilkanaście sklepów i klinik cybertechnicznych, podpaliła kilka zakładów i sabotowała wiele dostaw, ale dopuściła się również kilkunastu – często poprzedzanych torturami - brutalnych mordów na posiadaczach cyberwszczepów. Kiedy władze kościelne, zaniepokojone spekulacjami mediów, wysłały na Nową Ziemię agenta kościoła, który po przeprowadzonym śledztwie odkrył fanatyczną grupę, postanowiły zatuszować sprawę. Wszyscy członkowie grupy zostali przymusowo odesłani do innych układów, a Brockowi powierzono parafię w zagrożonym układzie Eclipse, a konkretnie na umierającej planecie Ash.

Cyberpurytanie na AshEdytuj

Religia Cyberpurytan jest na Ash stosunkowo mało znana. Kiedy kilkanaście lat temu grupka ludzi o podobnym światopoglądzie zebrała się i przyjęła doktrynę Cyberpurytan za własną, nikt nawet nie myślał o tym by prosić władze kościoła z innych planet o oddelegowanie na Ash duchownego który prowadziłby życie wspólnoty dla nowo nawróconych. Jednak aktywna działalność sekty na gruncie prób pozyskiwania nowych wiernych doprowadziła do tego, że obecnie na powierzchni planety żyje ponad siedmiuset oddanych Cyberpurytan.

W związku z powiększającym się gronem wiernych, postanowiono poprosić władze kościoła o przysłanie na Ash duchownego, który objąłby na planecie rolę głowy kościoła i którego obecność umocniłaby w wierze nowych członków sekty.

Najwyżsi hierarchowie postanowili spełnić prośbę i oddelegowali na Ash czterdziestokilkuletniego kapłana Roberta Brocka, który jeszcze do niedawna pełnił funkcję wikariusza na Nowej Ziemi (Generonie). Wierni kościoła z Ash nie wiedzą tego, ale władze sekty odesłały Brocka na zamarzającą planetę, mając nadzieję że tutejszy klimat oraz mała liczba wiernych ostudzą jego nadmierny zapał do zbyt dosłownego interpretowania nauk zawartych w „Księdze Czystego Ciała”. Brock przewodził bowiem na Nowej Ziemi fanatycznej grupie, która dopuściła się kilkunastu morderstw w imię nauk Cyberpurytan. Władze kościelne odkryły udział Brocka i wiernych swojego kościoła w makabrycznych mordach, ale zamiast powiadomić władze planety postanowiły przenieść duchownego i pozostałych członków tej grupy do innych układów – prośba o przysłanie kapłana która nadeszła wówczas z Ash była hierarchom Cyberpurytan bardzo na rękę.

PlotkiEdytuj

  • Brock podczas kazań przeprowadzanych dla młodzieży w Szkole generalnej nr. 214 nie potrafi się powstrzymaći i częstokroć nawołuje do działan sprzecznych z prawem. W związku z tym, powiadomione anonimowo władze zaczęły obserwację sekty, nie przerywając ich działań i starając się zachować ostrożność tak, by członkiwe sekty nie połpali się że są obserowani.
  • Wśród dobrze poinformowanych Cyberpurytan z Ash krążą plotki o rzeczywistych powodach odesłania Brocka z Nowej Ziemi. Co inteligentniejsi zaczynają łączyć fakty i niebawem może dojść do niemałego skandalu.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.