FANDOM


Nolanicic

Nolanici, zwani też Śmieciarzami to jedno z dwóch wyróżnianych ugrupowań na które dzielą się Dzieci Labiryntu - mutanci chroniący się w systemach grzewczych Labiryntu.

Obie nazwy tej grupy funkcjonują nieoficjalnie, ponieważ jej członkowie nie odczuwają potrzeby nadawania sobie etykiet. Nolanici odzwierciedlają łagodniejszą stronę Labiryntu. Ich głównym celem jest opieka nad potrzebującymi mutantami. Czy to ze względu na choroby genetyczne, czy też ze względu na niekontrolowane skutki uboczne mutacji w rodzaju typu obłędu. Jednym z głównych założeń tej grupy jest okazywanie pomocy każdemu. Dlatego też ciężko zaszufladkować wszystkich jej członków pod jedną ideologię, choć istnieje wśród nich jedna najpopularniejsza.

W porównaniu z mutantami Braterstwa, Śmieciarze są osobami raczej spokojnymi, często zdeformowanymi lub słabszymi od swych brutalnych pobratymców. Nie oznacza to jednak że są bezbronni. Należy pamiętać, że mutacja genetyczna której zostali poddani byli członkowie NuGen miała na celu głównie wzmocnienie ich organizmów.

Dr NolanEdytuj

Przywódcą duchowym i opiekunem Nolanitów jest doktor Robert Nolan - niegdyś pracownik NuGen, dziś rosły i kosmaty mutant. Zadaniem, który narzucił sobie Nolan jest opieka nad wszystkimi potrzebującymi odmieńcami. Nie odmawia pomocy nawet gdy chodzi o wsparcie dla członków Braterstwa. Dr Robert stanowi dla swoich podopiecznych nie tylko przywództwo formalne, ponieważ posiada znakomity zmysł organizatorski, ale także duchowe.

Sam doktor swoim podopiecznym uświadamia, że ich mutacja stanowi karę za ich przeszłe czyny. Nawołuje do pogodzenia się ze swoją naturą i życia w pokoju z ludźmi. Nieliczni ludzie starają się zresztą wspierać Śmieciarzy, dostarczając im niezbędnych do życia środków i jedzenia. Dr Nolan pomaga także wynaturzeńcom radzić sobie ze skutkami ubocznymi ich mutacji oraz okiełznać ich zniekształcone organizmy.

Pogodzenie się ze swą karą dla wielu stanowi fundamentalne założenie ugrupowania Nolanitów. Prawda jednak sięga o wiele głębiej. Sam Nolan choć nauczył się już akceptować swój nowy wygląd, używa swej ideologii tylko by ucywilizować jak najwięcej dawnych ludzi. W rzeczywistości wraz z grupą najbardziej utalentowanych, byłych współpracowników, wciąż żywi nadzieję na powrót do dawnych form i stara się opracować proces który odwróciłby mutację.

CeleEdytuj

Głównym celem dr Nolana jest zagwarantowanie pokoju między ludźmi i mutantami. Wprawdzie stara się o cofnięcie mutacji, nie pokłada jednak pełnej wiary w szansę sukcesu. Wtajemniczona w badania część mutantów doktora Nolana przeczesuje w sekrecie ruiny dawnego kompleksu NuGen, oraz dolne poziomy Labiryntu. By kontynuować swoją pracę nad procesem odwracającym skutki mutacji, potrzebować będą dawnej dokumentacji. Mówi się jednak, że Nolanici szukają nie tylko danych, lecz także samych wyników dawnych eksperymentów przeprowadzanych na najniższym poziomie kompleksu, który mógł ocaleć z katastrofy i być może łączy się tunelami i rurami z pozostałymi częściami Labiryntu - a nawet Cmentarzyskiem.

Relacje z Braterstwem MutantówEdytuj

Nolanici żyją zastraszeni traktowaniem ze strony Braterstwa i starają się nie wchodzić im w drogę. Znane są jednak przypadki gdy brutalni mutanci sami przychodzili w poszukiwaniu opieki medycznej lub pomocy u Śmieciarzy. Nolanici nikogo nie odtrącają i jednocześnie przekonują do swoich racji. Bywa, że członkowie Braterstwa zmieniają ugrupowanie. Nie jest to jednak dla nich łatwe ze względu na szkalowanie, które spotyka ich potem ze strony dawnych towarzyszy.

Mówi się, że dr Ryness i dr Nolan uparcie szukają dostępu do dolnych części dawnego kompleksu NuGen. Nolanici jednak starają się trzymać wszystkie inicjatywy, niezwiązane ściśle ze swoją oficjalną ideologią, w tajemnicy przed Braterstwem - jakiekolwiek pogłoski o ich planach mogłyby spowodować represje i większą kontrolę.

PlotkiEdytuj

  • Podobno dr Nolan utrzymuje stały kontakt z pracownikami 3 Szpitala Geo-9, którzy pomagają mutantom zaopatrywać się w żywność oraz środki medyczne i lekarstwa. Być może też wspierają ich w badaniach przeciwdziałania mutagenów. Z jakiegoś jednak powodu 3 Szpital Geo-9 nie chce się przyznawać do utrzymywania jakichkolwiek relacji z Dziećmi Labiryntu i oficjalnie oświadcza, iż: "nic go nie łączy z eksperymentami przeprowadzanymi niegdyś w kompleksie NuGen. Wszelkie podejmowane inicjatywy są nowym rozdziałem w Inżynierii Genetycznej".
  • Kilku członków ugrupowania Nolana twierdzi, że - śledząc potajemnie swego przywódcę - dotarło kiedyś tunelami Labiryntu do miejsca w którym przebywał dziwny, zdeformowany do tego stopnia że nie przypominał w ogóle człowieka, potężny mutant. Te kilka osob powiada że Nolan zwracał się do owego muatnta jak do swego władcy lub boga. Żaden z nich ne jest jednak w stanie odtworzyć ścieżki jaką dostali się do owego miejsca, co dyskwalifikuje w oczach ich pobratymców plotkę jako wiarygodną.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.