FANDOM


Lauren Briggs należy do Ulicznych Oficerów GEO-9. W przeciwieństwie do wielu swoich
Lauren

Lauren Briggs

współpracowników preferuje pracę papierkową oraz opartą na kontaktach z różnymi stronami. Nie znaczy to, że Briggs nie pojawia się na ulicach miasta z bronią w ręku - co jakiś czas zdarza jej się brać udział w jakiejś mniejszej akcji. Głównie jednak zajmuje się wyszukiwaniem i eliminacją pomniejszej działalności przestępczej prowadzonej przez rozsiane po GEO-9 gangi. Wśród Ulicznych Oficerów znane są jej kontakty z rodzinami Syndykatu, w związku z czym nazywana jest także Ambasadorką Mafii.

Kontakty z SyndykatemEdytuj

Od wielu lat rodziny Syndykatu szukają słabszych ogniw w zdeterminowanej jednostce Ulicznych Oficerów. Zatwardziałych wrogów starają się zwalczyć pieniędzmi, czy informacją. Lauren Briggs dostrzegła potencjał współpracy z największymi organizacjami przestępczymi. Za swe działania jednak nie pobiera - jak wielu sądzi - opłat. Briggs jakiś czas temu doszła do wniosku, że walka z Syndykatem nie ma szans powodzenia i że jeśli miasto może powrócić do jakiegoś ładu, to mafia będzie musiała być jego częścią. Dlatego też więcej nacisku kładzie na oczyszczanie ulic z wszelkiego rodzaju pomniejszej działalności niezgodnej z prawem.

Zasady współpracy Ambasadorki z rodzinami Syndykatu opierają się na symbiozie. Lauren stara się informować mafię o ewentualnych akcjach Ulicznych Oficerów, oraz w miarę możliwości kierować jednostki U.O.GEO-9 przeciw rozlicznym gangom GEO-9, zamiast do walki z Syndykatem. Znając też planowane kroki rodzin, stara się trzymać Oficerów z dala, by nie wchodzić im w drogę. Ze swojej strony rodziny informują Briggs o działaniach gangów, oraz o tym gdzie w mieście wkrótce powstanie duże zamieszanie i nieszczęściem byłoby, gdyby zapałętał się tam jakiś stróż prawa.

Briggs bywa także mediatorką podczas patowych sytuacji między Oficerami a zbrojnymi Mafii. Ogólnie więc, współpraca Ambasadorki i rodzin skupia się na trzymaniu obu stron z dala od siebie, oraz wspierania się w czyszczeniu miasta z pozostałych brużdżących frakcji.

Relacje z innymi OficeramiEdytuj

Wielu 'Uliczników' chętnie korzysta z informacji zdobywanych przez Lauren Briggs. Choć n e zawsze chcą nie angażować się w zwarcia z Syndykatem, nieraz wolą wiedzieć gdzie kroi się większe bagno do którego nie należy wkraczać. Ci szukający lżejszych wrażeń chętnie też dowiadują się o możliwościach dokuczenia pomniejszym przestępcom GEO-9.

Nie wszyscy jednak są tak wyrozumiali wobec Ambasadorki. Wielu Oficerów, m.in. Jack Zahn, otwarcie deklaruje, że nie zamierzają mieć nic wspólnego ani z Briggs, ani z tymi którzy korzystają z jej informacji. Oficerowie ci uważają, że nie ma przestępstw tolerowalnych i że sprawiedliwość oraz porządek są wartościami bezwzględnymi. Oczywiście przysparza to kłopotów Ambasadorce, która często musi się gęsto tłumaczyć z nieprzewidzianych interwencji patroli wobec działań rodzin.

Pośród bardziej niepokornej części U.O.GEO-9 zwykło nazywać się Briggs i działających we współpracy z nią patrolowych obraźliwym mianem "Szczurołapów", na cześć gangu Szczurów, który stanowi chyba najmniejszy problem w opętanym zbrodniami mieście. Szczurołapi zajmują się bowiem zwalczaniem tylko najmniej istotnej części przestępczości, nie ruszając prawdziwych zbrodniarzy, do jakich należy Syndykat.

PlotkiEdytuj

  • Podobno Briggs była kiedyś zagorzałą przeciwniczką Syndykatu i nie ustępowała im na żadnym kroku. Jeśli to prawda, ciężko przewidzieć co mogło tak złamać jej wolę do walki z jedną z głównych sił w mieście.
  • Krążą słuchy, że Ambasadorka maczała palce w zwabieniu Ulicznej Oficerki Kitty Vance w pułapkę Czarnego Smoka. Ciężko to potwierdzić, ale mogłoby to mieć związek z kłopotami jakie Briggs musiała mieć po niezapowiedzianej akcji Kitty Vance, podczas której zginął syn wysoko postawionego członka klanu.
  • Lauren od jakiegoś czasu próbuje pozyskać od swoich źródeł informacje o miejscu pobytu płatnego zabójcy Sculptora. Ciężko powiedzieć dlaczego Briggs tak bardzo się nim interesuje, ale należy pamiętać, że jej układ z Syndykatem nie gwarantuje ochrony podobnym Sculptorowi ludziom do wynajęcia.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.