FANDOM


Krasny II

Krasny i pobliski pas asteroid.

Sektor: Erion

Układ gwiezdny: KrasnyYarsk II

Typ planety: Ziemia

Populacja: 147 mln


Historia Edytuj

Wiele lat temu, podczas Pierwszej Fali Kolonizacji, gdy nieporadne, powolne i prymitywne statki z zahibernowanymi embrionami kolonistów leniwie sunęły przez kosmos, wypadki i zaginięcia tych jednostek były codziennością – pomimo niesamowitego postępu naukowego wiele jeszcze było do zrobienia w kwestii bezpieczeństwa, czy niezawodności technologii. Spory wpływ na awaryjność miała także typowa dla korporacji czy prywatnych podwykonawców zamówień rządowych oszczędność na kosztach.

Plan był prosty – kolonizacja, uruchomienie sztucznych macic, wychowywanie pierwszej generacji kolonistów przez maszyny i tak dalej. Z realizacją poszło gorzej – po blisko dwustu latach, gdy statki kosmiczne były wyposażone w nowe napędy okazało się, że planowana do kolonizacji planeta jest niezamieszkała – a Putin-3 zniknął w czarnej otchłani kosmosu.

Co się wydarzyło? Przede wszystkim do dzisiaj nie wiadomo, jaka była przyczyna zboczenia z kursu. Czy był to meteor, czy promieniowanie, które zmieniło program nawigacyjny – wykonywano próby i symulacje mające na celu odtworzenie wszystkich możliwych trajektorii jednostki. Niestety, przeprowadzano je na Ziemi, której już nie ma, prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się, co zaszło na pokładzie kolonizatora…

A to, co się stało jest wynikiem zbioru wielu nieprawdopodobnych wydarzeń – statek rzeczywiście zmienił ostro kurs i z dwudziestoletnim opóźnieniem trafił do niezbadanego wcześniej układu, bogatego we wszystkie możliwe surowce naturalne. Komputer pokładowy zdecydował, że czwarta planeta licząc od lokalnego Słońca najlepiej nadaje się do zasiedlenia i rozpoczął procedurę. Problem polegał na tym, że komputer ten nie miał dostępu do jednostki zarządzającej procesami kolonizacji i wychowywania pasażerów. Bazy danych praktycznie wyparowały, program diagnostyczny poskładał dane, które zostały w pamięci i starał się postępować według pierwotnego algorytmu – proces dojrzewania embrionów został już rozpoczęty i system musiał być przygotowany na Fazę Drugą.

Wśród niewielu zachowanych zbiorów danych, które miały służyć do nauczania i wychowywania dzieci znalazł się komplet dzieł Lenina, Stalina, Marksa, trochę historii Rosji z XX i XXI wieku, przemieszane z teorią kapitalizmu, dziełami ekonomistów z lat 1900-2050 i kilkoma powieściami Science-Fiction. Program poskładał niekompletne do kupy zgodnie z najlepszymi dostępnymi procedurami i rozpoczął wykonywanie planu. Na szczęście dla psychiki pierwszych obywateli KrasnegoYarska II zestawy z bajkami były nieruszone.

Mijały lata. Układ, w którym znajdowała się planeta nie był odwiedzany przez bardzo długi czas – według ówczesnych map gwiezdnych nie stwierdzono w nim ani planet o odpowiedniej dla ludzi atmosferze ani przydatnych surowców – system znajdował się za specyficzną zasłoną z anomalii grawitacyjnych, które zaburzały skanery dalekiego zasięgu.

Społeczeństwo, które rozwinęło się na planecie nazwanej przez Pierwszego Sekretarza KrasnymYarskiem II nie miało swojego odpowiednika w znanym ludzkości wszechświecie. Pomieszane ideały komunistyczno-demokratyczne wraz z wpajaną od dzieciństwa historią świata, której centralnym punktem była potęga ZSRR spowodowały wykształcenie ludzi, którzy byli przekonani o tym, że sensem życia jest praca kolektywna; ludzi, którzy myśleli i mówili po rosyjsku, ale znali płynnie angielski; ludzi, którzy znali pojęcie własności prywatnej i pieniądza, ale równocześnie pracowali po 16 godzin dziennie dla dobra ogółu. Już drugie pokolenie zaczęło eksperymentować ze swoim DNA, aby być bardziej efektywnym.

Po zakończeniu Wielkich Mutacji nastąpił czas Wielkiego Rozwoju, zgodnego z Planami Trzyletnimi. Ludność planety prawie nie potrzebowała snu, co skróciło czas ich życia – niemniej jaką przydatność produkcyjną ma Towarzysz po osiemdziesiątce? Izolacja od pozostałych planet, pilnowana skrzętnie przez Sekretarzy i Partię spowodowała, że dla przeciętnego człowieka mieszkaniec Krasnego będzie odbierany jako tępak – bo praktycznie nic nie wie, do tego bardzo dziwny tępak – bo uważa, że pallad jest tani jak barszcz, za to zacznie się ślinić widząc na przykład czysty, niespaczony uranem czy wolframem krzem…

Planeta i jej otoczenie to jeden wielki kombinat wydobywczo-produkcyjny, praktycznie wszędzie stoją jakieś maszyny, stąd kolejna cecha Towarzyszy – wzmocnione bębenki uszne, które chronią słuch mieszkańców przed całodobowym hukiem, sykiem i hałasem maszynerii. Niestety, mutacja ta powoduje, że wyciągnięty ze swojego środowiska naturalnego Towarzysz będzie nieco przygłuchy.

Niektórzy twierdzą, że ludność planety nie potrzebuje tylu produktów i takiego wydobycia, ale takie głosy są szybko wyśmiewane przez zwolenników postępu.

Społeczeństwo, ekonomia Edytuj

KrasnyYarsk II to hybryda dwóch systemów. Światem rządzi Partia, na której czele znajduje się Sekretarz, wybierany przez Wielkie Zgromadzenie Partyjne. Stanowisko Sekretarza jest dożywotnie, etaty w Partii również. Niektóre jednostki twierdzą, że stanowiska partyjne są dziedziczone, ale żaden z podżegaczy nie był w stanie tego udowodnić. Wszak miliony mieszkańców nosi nazwisko Strugacki.

Państwowy aparat nie jest tak rozwinięty, jak w pierwowzorze – zaraz pod Partią są rzesze urzędników wybieranych w prawdziwych, demokratycznych wyborów. W końcu każdy ma prawo wybrać swojego urzędnika, który będzie decydować o wysokości opłaty parkingowej pod blokiem, czy o kolejności urlopów w lokalnej jednostce Kombinatu. Rodziny są wielodzietne – wszak nietrudno o śmiertelne wypadki czy przypadkowe napromieniowanie w kopalni, a plany wykonać trzeba. Robotnicy otrzymują podwójne świadczenia – socjalne „punkty” i prywatne „ruble”. Punktami płaci się za dostęp do Własności Wspólnej – basenów, kortów tenisowych, łaźni, parków rozrywki, Punkty służą także do określenia Przydziału Mieszkalnego, czyli determinują jakość i wielkość mieszkania danej rodziny – liczy się łączny przychód netto, po którym wiadomo, do jakiej kategorii mieszkalnej należy jednostka czy też rodzina. Ruble służą do zaspokajania potrzeb „kapitalistycznych”, rozrywki prywatnej czy innych zakupów.

Mieszkaniec Krasnego może pracować w państwowych zakładach, ale może także prowadzić prywatną działalność zarobkową – hybryda znanych nam systemów umożliwia coś takiego, ale wymaga to naprawdę dobrego zmysłu handlowego – opłacanie mieszkania za Ruble jest bardzo kosztowne, ale nie jest niewykonalne. Wiele jednostek woli spokojniejsze i pewniejsze życie za Punkty, urozmaicane wydatkami w Rublach, ale jeżeli ktoś życzy sobie prowadzić sklep z muzyką i robi to dobrze – ma prawo tak żyć.

Towarzysze żyją karmieni historiami o wielkich bohaterach, mają dostęp to taniej wódki i najlepszych ogórków kiszonych we wszechświecie. Rodzą się i umierają szczęśliwi, że wnieśli wkład w budowę potęgi Kolektywu, chwały Partii i Ojczyzny, w imię ideałów wielkich bohaterów narodowych, jakimi wieki temu byli Lenin i Stalin.

Ludność KrasnegoYarsku ma świadomość istnienia innych planet i innych społeczeństw, ale nie jest nimi zbytnio zainteresowana – bo po co? Zwłaszcza, że podobno na zewnątrz ludzie nie radzą sobie tak dobrze jak w Ojczyźnie. Tutaj jest dobrze, państwo się opiekuje, więc trzeba odwdzięczyć ciężką pracą. Jak w każdej populacji, trafiają się tutaj przypadki outsiderów, osobników chcących zwiedzać Przestrzeń, poznawać inne światy, podziwiać światło innych gwiazd. Partia nie robi z tego problemu, jednak każdy taki osobnik, którego było stać na własny statek bądź zdobył go w inny sposób musi odbyć rozmowę z Oficerem Politycznym.

Nie wiadomo dokładnie, jak przebiegają takie rozmowy, ale wiadomo, jakie tematy są poruszane. Osoba, która pragnie wylecieć w daleki świat musi złożyć przysięgę – wszystko, co zobaczy w innych światach musi pozostać tajemnicą – nie można niepokoić spokojnych i szczęśliwych Towarzyszy wieściami o tym, że istnieją światy, gdzie nie trzeba pracować przez 16 godzin, gdzie można żyć inaczej, gdzie tona palladu, która na Krasnym jest warta tyle, co kilka porządnych kolacji kosztuje tysiąc razy więcej w każdym innym miejscu. Podpisywana jest umowa „o niewzburzaniu nastrojów społecznych”.

System słoneczny Edytuj

KrasnyYarsk II to czwarta planeta licząc od lokalnego słońca, gwiazdy o widmie pomarańczowym, znanej reszcie świata jako Struve 6588. Pierwsze trzy planety to martwe skały, następnie mamy Krasny, za tą planetą – szerokie pasy asteroid i dwa gazowe olbrzymy.

Cały układ jest pełen kosmicznych śmieci, bogatych w metale rzadkie. Ilość i rodzaj metali znajdujących się w systemie, a także bliskie anomalie powodują, że system nie jest dobrze widoczny na skanerach – o ile wiadomo, gdzie jest ta gwiazda, ani czujniki ani obserwacja nie wykazały niczego interesującego dla Ludzkości.

KrasnyYarsk na arenie międzynarodowej Edytuj

Ludność nie ma pojęcia o tym, że 80% statków i okrętów gwiezdnych okolicznych kolonii jest budowanych przy użyciu metali pochodzących z Krasnego. Gdy Partia rozpoczęła nawiązywanie kontaktów z sąsiadami, ci byli w szoku, że ignorowany przez nich układ słoneczny okazał się tak bogaty w różne surowce. Sprawne zarządzanie, oddani obywatele oraz warunki strategiczne spowodowały, że KrasnyYarsk jest głównym eksporterem rzadkich metali w promieniu wielu parseków. Wywiady niektórych sąsiednich układów badały możliwość potencjalnej inwazji, ale nawigowanie w systemie, w którym dryfują setki tysięcy metalowych brył nie jest łatwe, a flota obronna Krasnego jest bardzo dobrze przeszkolona i uzbrojona – nie mówiąc o doświadczeniu w nawigowaniu po pasach asteroid.

Ekonomia, przemysł Edytuj

Oczywiste jest, że dominujący na Krasnym jest przemysł wydobywczy. Wielki Kombinat Wydobywczo-Przetwórczy „JEDNOŚĆ” zatrudnia ponad dwadzieścia procent wszystkich mieszkańców planety; zakład zajmuje przestrzeń kilkudziesięciu tysięcy kilometrów kwadratowych i jest mieszaniną kopalni głębinowych, odkrywkowych, hut, przetwórni i portów kosmicznych. Oprócz „Jedności” jest kilka mniejszych kombinatów a nawet parę dużych zakładów prywatnych, które sprzedają Partii swoje wyroby i urobek kopalniany.

Przestrzeń kosmiczna KrasnegoYarsku wypełniona jest wielkimi kompleksami wydobywczymi, składającymi się z dużych okrętów-baz, jednostek transportowych i mniejszych zautomatyzowanych kopalni. Niewielkie asteroidy są wprowadzane bezpośrednio do ładowni statków wydobywczych, które przetapiają je w całości; nieco większy kruszec wydobywany jest automatycznie – w taki obiekt kosmiczny „wgryza się” zrobotyzowana mini kopalnia, która stopniowo pochłania całą asteroidę, napełniając doczepiony kontener urobkiem. Na największych obiektach instalowane są normalne stacje wydobywcze.

Ważnym elementem życia Krasnego jest Centralna Agencja Nawigacyjna, instytucja zatrudniająca ponad pół miliona mieszkańców, która śledzi wszystkie możliwe obiekty kosmiczne w całym układzie, nanosi zmiany trajektorii kosmicznego „śmiecia” wywołane wydobyciem i „znikaniem” pochłoniętych asteroid i skał.

AgroProdukcja jest drugim wielkim kombinatem na planecie, zaopatrującym Towarzyszy w żywność. O rozrywki kulturalne dba kombinat „Pravda”, prowadzący kilkanaście stacji holowizyjnych.

Oprócz państwowych kombinatów kwitnie prywatna produkcja przemysłowa, chemiczna, żywnościowa i kulturalna – dopóki ktoś nie przesadzi z wywrotowością ma w zasadzie pełną swobodę. Jedyne dziwne zdarzenie to zamknięcie jednego z portali intranetowych, który dziesięć lat temu zaczął publikować porównanie wartości metali wydobywanych w Krasnym z cenami w znanej części wszechświata.

Wojsko, flota Edytuj

Każdy obywatel, niezależnie od urodzenia i płci ma obowiązek odbycia służby wojskowej, która trwa przynajmniej dwa lata. Po wstępnych testach predyspozycji Towarzysz jest wysyłany do jednostki, w której będzie najbardziej efektywny. Krasny ma armię lądową, flotę oceaniczną i przede wszystkim – Wielką Flotę Gwiezdną, w której służba jest marzeniem dla wielu obywateli.

Flota Gwiezdna dzieli się na trzy części:

– Flotylla Obrony Macierzy;

– Flotylla Ochrony Układowej;

– Flotylla Ekspedycyjna.

W związku z tym, że cały układ Krasnego może stanowić bardzo łakomy kąsek dla potencjalnego agresora, pierwsi Sekretarze bardzo szybko zaczęli budować Flotę i określać doktrynę wojskową. Sprawa nie jest łatwa – z powodu problemów nawigacyjnych – orbitalnych i kosmicznych „śmieci” każda większa jednostka musi mieć doskonałe systemy ochronne, nawigacyjne i manewrowe, aby bezpiecznie nawigować przez niebezpieczne obszary.

Flotylla Obrony Macierzy to w zasadzie wielkie dryfujące forty z ograniczoną możliwością ruchu. Miejsce zaoszczędzone na silnikach i komputerach nawigacyjnych wypełniają komory rakietowe. Jednostki tej Flotylli mogą się przemieszczać samodzielnie, aczkolwiek promień ich działania jest ograniczony do samego Krasnego, jak i ważniejszych kosmicznych kompleksów wydobywczych.

Flotylla Ochrony Układowej to już normalna flota pełna różnych typów jednostek. Podstawowym „koniem roboczym” są krążowniki klasy Kirov, duże i zwinne uniwersalne okręty, mające wiele zastosowań. Okręty są większe niż podobne im jednostki z innych układów – spowodowane jest to potrzebą znacznie stosowania znacznie mocniejszych silników oraz bardziej rozbudowanych komputerów nawigacyjnych w stosunku do innych nacji zamieszkujących znany nam wszechświat. Każda jednostka musi być w stanie samodzielnie przemieszczać się po nieprzyjaznej przestrzeni, unikając asteroid, meteorytów i innych zagrożeń. Ponieważ Krasny dysponuje gigantycznymi ilościami rzadkich metali, każdy taki okręt jest bardzo solidnie zbudowany i jest bardzo żywotny.

Flotylla Ekspedycyjna to najbardziej tajemnicza część Floty. Oficjalnie wiadomo, że w jej skład wchodzą największe jednostki o bardzo dużym zasięgu międzygwiezdnym, zaprojektowane do długich i dalekich podróży bez uzupełniania zapasów, zdolne do ciężkiej walki po dotarciu na miejsce; ponieważ Krasny nie wdaje się w wojny z sąsiadami, wywiady galaktyczne zastanawiają się, po co Partii taka flota. Prawda jest taka, że Partia prowadzi poszukiwania nowym planet i układów, nadających się do osiedlenia i eksploatacji; wykorzystując wiedzę zdobytą we własnym układzie, skonstruowano jednostki zdolne wykrywać systemy planetarne podobne do Krasnego, bogate w rzadkie metale i równocześnie słabo wykrywalne dla konkurencji. Nieunikniona wojna z Hordą dopinguje admirałów Flotylli, aby jak najszybciej znaleźć kilka lokacji „zapasowych”, do których można by ewakuować kolonię.

Cechy rasowe Edytuj

Tępak

Słaby słuch

Uzdolniony

Brak snu


PrzypisyEdytuj

Autor: Konrad ‘sir acid’ Klajbor.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.