FANDOM


Bishop

Jeden z Biskupów - Zarządców Kościoła Amaru

O przeszłości Kościoła Amaru wiadomo tyle, że został on założony niedługo przed odkryciem technologii, która umożliwiła ludziom wyruszenie na spotkanie gwiazd. Amarianie skorzystali z okazji i podczas pierwszych lat podboju kosmosu wyruszyli szukać miejsca, w którym będą mogli swobodnie kultywować swoją wiarę. Kolejne lata działania Kościoła to biała plama, wiadomo jedynie, że do układu Yutani dotarli uciekając przed prześladowcami. Kościół zajął planetę Faithfull i przez ostatnie kilkaset lat pokojowo funkcjonował, powiększając grono wyznawców Amaru.

DogmatEdytuj

Wiara w Amaru zasadza się na przekonaniu, że kiedy tworzył on wszechświat i zamieszkujące go istoty, dał ludziom dusze – każdemu człowiekowi po kilka, a z każdą z nich wiązała się inna osobowość i inne cele. W swej mądrości Amaru uczynił u każdego człowieka jedną z dusz nieco potężniejszą - nadrzędną względem pozostałych, następnie pozwolił jej na przełączanie się pomiędzy pozostałymi i decydowanie która ma być aktywna. Ludzie jednak zatracili tę zdolność i tylko nieliczne jednostki potrafią dziś używać którejś z dusz ponad tę, która jest nadrzędna. Wiernym Amaru może zostać każdy, ale do wspólnoty amarian może wejść tylko ten, kto potrafi aktywować przynajmniej jedną z pozostałych tkwiących w nim dusz, albowiem tylko ktoś taki może po śmierci dostąpić najwyższej łaski boga.

Tyle jeśli chodzi o teorię, prawda jest zaś taka, że dzięki autohipnozie i specjalnym technikom medytacyjnym amarianie rzeczywiście potrafią wywołać u siebie stały efekt osobowości wielokrotnej. Co więcej, potrafią na życzenie aktywować lub dezaktywować nadmiarowe osobowości. To właśnie ta zdolność jest największym atutem amarian, bo jak sprawdzisz, czy członek zarządu spółki lub prominentny polityk nie jest amarianinem, skoro wierny Kościoła Amaru może wykształcić i w razie potrzeby aktywować osobowość, która będzie szczerze oddana spółce, w której pracuje lub rządowi, dla którego pełni funkcje państwowe? Choć Kościół Amaru przyłożył się do tego, by zapomniano, istnieją nieliczne osoby, które wiedzą że to przez używanie tych unikalnych zdolności Amarianie musieli salwować się swego czasu ucieczką. Po tym, gdy rządy kilku planet odkryły w swoich szeregach amariańskich wiernych dopuszczających się szpiegowania, malwersacji i machlojek na rzecz Kościoła, ówczesny Pierwszy Prorok zebrał całą wspólnotę i zniknął, zanim rządy tamtych planet mogły wywrzeć zemstę. Tak amarianie pojawili się w układzie Yutani. Pomimo setek lat które upłynęły od tamtego czasu i wielu reform jakie nastąpiły w kościele, amariańscy hierarchowie nie zrezygnowali z używania zdolności swoich i swoich owieczek do szpiegowania i kontrolowania spółek, korporacji i rządów – teraz robią to po prostu subtelniej i lepiej.

Hierarchia/WyznawcyEdytuj

Hierarchia w Kościele Amaru jest prosta – wszelkie decyzje dotyczące kościoła, jako całości, podejmuje pełniący swoja funkcje dożywotnio Pierwszy Prorok, którego siedzibą jest przez dziewięć miesięcy każdego roku Cuma, a przez pozostałe trzy miesiące któreś z pływających miast (co roku inne). Poniżej Pierwszego Proroka znajduje się Zgromadzenie składające się z dwudziestu pięciu Biskupów-Zarządców, z których każdy włada jednym pływającym miastem – to spośród nich, po śmierci starego, wybierany jest nowy Pierwszy Prorok. Ostatni, trzeci stopień hierarchii to Wielebni, czyli osoby pełniące funkcje przewodników duchowych niedużych zborów amaryjczyków rozsianych po wielu planetach galaktyki - jest ich około tysiąca i specjalnymi względami cieszą się tylko w swoich zborach, albowiem na Faithfull traktowani są jak zwykli wierni.

Kościół Amaru w skali galaktyki ma niewielu wiernych, jest ich bowiem jedynie około pięciu milionów, z czego duża część zamieszkuje Faithfull. Pozostali rozrzuceni są po setkach układów tworząc niewielkie zbory, cieszące się w zależności od planety mniejszymi lub większymi swobodami. Około jednego procenta stanowią zaś ci, którzy - mając prawie nieustannie uaktywnione dodatkowe osobowości - pełnią role agentów i szpiegów działających na rzecz Kościoła Amaru i nie afiszują się ze swoja przynależnością wyznaniową.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.