FANDOM


Antycyber logo

Cyberputytanie są jednym z wielu ugrupowań religijnych, które wykształciły się bezpośrednio z sekt ekologicznych. O ile większość z sekt ekologicznych sprzeciwia się ogólnej tendencji rozwoju technologii wpływających negatywnie na środowisko planet i ingerujących w rozwój ludzkości i ewolucję, Cyberputytanie sprzeciwiają się głównie cyborgizacji i cybertechnicznej ingerencji w ciało ludzkie. Znaczy to tyle, że sekta wyraża jedynie łagodny sprzeciw wobec terraformingu, podboju kosmosu, zagospodarowywania światów i rozwoju technologii, jednak całkowicie potępia jakiekolwiek, opierające się na cybernetyce i nanorobotyce ingerencje w ciało ludzkie (cyberwszczepy, kuracje nanoidowe, cyborgizacje, nawet sprzęg i inne środki łączności podłączane bezpośrednio do kory mózgowej). Co oczywiste, do Cyberpurytan nie może należeć nikt posiadający jakikolwiek cyberwszczep lub aktywną kurację nanoidową. Szczególnie hołubieni przez władze kościelne są nawróceni, którzy przystąpili do Cyberpurytan i pozbyli się kalających ich ciała elementów cybernetycznych. Ludzie którzy przetransferowali swe umysły do dusz cyborgów są z kolei postrzegani jako najgorsi bluźniercy i grzesznicy. Niejeden kaznodzieja sekty mówi o cyborgach jako Aniołach Zagłady, Demonach Zniszczenia czy Bluźnierczych Diabłach – ta nomenklatura została przez wiele parafii przyjęta jako oficjalna. Cyberputytanie na ogół są pokojowo nastawioną sektą, ograniczającą się do słownego potępiania ludzi z cyber ulepszeniami, społecznego ostracyzmu wobec takich osób, pikiet pod klinikami specjalizującymi się w cybertechnologii czy blokad wejść do firm produkujących cyberwszczepy. Nominalnie, najbardziej szkodliwymi społecznie działaniami wyznawców kościoła są: wypisywanie farbą haseł propagandowych na klinikach i fabrykach związanych z cyberbiznesem, zagłuszanie audycji Cortexowych swoimi programami propagandowymi i organizowanie nielegalnych pikiet oraz marszów. Są to jednak działania tak nieznacznie naruszające obowiązujące prawa planet na ktorych się odbywają, że interwencja władz zawsze kończy się tylko grzywnami i pouczeniami. Cyberputytanie posiadają swoje parafie na kilkudziesięciu planetach rozsianych po całej galaktyce. Są to grupy liczące od kilkunastu osób na słabo rozwiniętych lub dopiero kolonizowanych światach, do składających się z kilku tysięcy wiernych parafii na gęsto zaludnionych i rozwiniętych planetach. Kościół jako całość ma szacunkowo około miliona wiernych. Ze względu na duże odległości pomiędzy planetami na których znajdują się parafie Cyberpurytan, każda z nich na własną rękę prowadzi działania antycybertechniczne i propagandowe, opierając się na zbiorze dogmatów stanowiących podstawę wiary sekty, zebranych w niezbyt obszernej „Księdze Czystego Ciała”. Pomimo niezbyt agresywnego podejścia kościoła do kwestii które potępia, w łonie Cyberpurytan na kilku planetach wykształciły się grupy radykałów i ekstremistów, którym nie starczają działania podejmowane przez kościół. Takie grupy często działają w ukryciu, uczestnicząc w normalnym życiu kościoła, ale zbierając się tylko we własnym gronie, poza wiedzą wspólnoty. Najmniej agresywne z tych grup fanatyków zajmują się wandalizmem, podpaleniami i niszczeniem mienia firm związanych z cybertechniką. Te najbardziej agresywne nie wahają się nawet przed przeprowadzaniem akcji podczas których zabijają posiadaczy cyberwszczepów, lub okaleczają ich poprzez brutalne wyrywanie z ich ciał cyber ulepszeń (co tez nierzadko kończy się śmiercią ofiary). Jedyną taką grupa która została zdemaskowana i rozbita, jest ta która działała na nieistniejącej już Techne.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.