FANDOM


Beldom1

Widok na najstarsze i największe miasto planety - Deck1

Sektor:

Układ gwiezdny: Yutani
Typ planety: Przemysłowa
Populacja: 1 mld

Beldom był pierwszą planetą, na jakiej założono placówki osadników w tym układzie. Po śmierci Raekwona Decka, który sfinansował kolonizację Yutani, rządy na planecie przejęli jego dwaj synowie, a po nich ich synowie itd. Jednak w wyniku wielu zawieruch w tysiącletniej historii planety linia rodu Decków wygasła.

Dziś, po trzech wojnach domowych i wielokrotnej wymianie ekip rządzących, Beldom jest stabilnym politycznie światem, będącym w sojuszu z dwoma sąsiednimi i współwłaścicielem trzeciego. Rząd planety nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z żadnym światem spoza układu, a i z tymi stanowiącymi część Yutani nie chce mieć więcej wspólnego niż jest to konieczne.

Geograficznie planeta jest bardzo niegościnnym miejscem, pełnym górskich pustkowi i równin pokruszonych kamieni. Atmosfera nadaje się do oddychania, niemniej jednak powietrze gęste jest od dymu i pyłów wydostających się z niezliczonych rafinerii, kopalń, hut i fabryk tego świata. Woda nadająca się do picia znajduje się pod ziemią i rzadko wydostaje się na powierzchnię, a jeśli nawet, to jest ona zbyt zanieczyszczona, by można było pić ją bez żadnego ryzyka. Normalnie żyć można tylko w ogromnych aglomeracjach miejskich, powstałych z małych osiedli górniczych, które wyrosły wokół kopalń, oraz w przyfabrycznych wioskach zasiedlanych przez pracowników oddalonych od miast placówek przemysłowych. Beldom miał być jedynie światem górniczym, przeznaczonym do eksploatacji, ale w wyniku rozłamu w rodzie Decków stał się domem dla milionów ludzi. Dzisiaj populacja planety liczy blisko miliard dusz nazywających Beldom swoją ojczyzną i przyzwyczajonych do specyfiki planety.

Rząd planety to parlament składający się z dwustu wybieranych przez beldomczyków przedstawicieli miast, osiedli i kompleksów kopalnianych. Siedziba parlamentu znajduje się w kompleksie Ferum, stanowiącym serce najstarszego i największego miasta planety, jakim jest Deck1.

Beldom znany jest w pobliskich układach, jako planeta eksportująca bardzo duże ilości wysokiej jakości minerałów, rud i półproduktów. Dzięki zdobywanej przez wieki reputacji firmy z nie muszą martwić się o rynki zbytu – to firmy spoza planety same szukają kontaktów handlowych z nimi.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.