Mapa sektora /12.03/

Aquarius Prime wraz ze swoim układem planetarnym.

W centrum tego systemu znajduje się stara i wypalona gwiazda - pomarańczowy olbrzym o pierwszej klasie jasności. Aquarius Prime to bogaty w zasoby mineralne system, siedziba jednej z największych firm górniczych sektora Eclipse Aquarius Mining Corp. Firma wykupiła prawa do kolonizacji i eksploatacji złóż systemu około 70 lat temu, po odkryciu w kilku sąsiednich systemach (między innymi Zebulon Mills bogatych złóż minerałów korporacja zdecydowała się przenieść swoją główną siedzibę z Techni na Aquarius Prime, inwestując jednocześnie ogromne środki w rozwój koloni przetwórczej na czwartej planecie układu, pierwotnie założonej przez kolonistów pochodzenia słowiańskiego. Obecnie z hut Semenkov pochodzi znaczna część używanych w sektorze półproduktów metalowych i wyrobów hutniczych.

W pobliżu gwiazdy znajdują się cztery systemy gwiezdne zawierające satelickie kolonie Aquarius Mining Corp. Ruda wydobywana w tych systemach jest transportowana, z pomocą olbrzymich frachtowców, do kolonii Semenkov, na czwartej planecie układu i tam przetapiana.

Układ planetarny[edytuj | edytuj kod]

  • System Aquarius Prime.jpg
    Aquarius Prime I (nazywana również Ad*) - planeta skalista najbliższa gwieździe systemu. Bogate złoża metali ciężkich i pierwiastków promieniotwórczych. Trująca atmosfera, wysoka aktywność sejsmiczna. Na planecie znajduje się niewielka kolonia górnicza Kytyra należąca do Aquarius Mining Corp.
  • Aquarius Prime II - druga planeta skalista układu. Pozbawiona atmosfery, brak złóż mineralnych i osiedli ludzkich.
  • Pas asteroidów - po kilkudziesięciu latach eksploracji górniczej, cały pas jest usiany niewielkimi placówkami górniczymi AMC, posiada kilka portów przeładunkowych dla ogromnych barek kosmicznych - pozbawionych napędu FTL, metalowych pudeł, przepychanych do miejsca przeznaczenia przez holowniki podprzestrzenne.
  • Aquarius Prime IV - planeta wielkości Ziemi, przeprowadzono tu praca terraformacyjne. Dzięki przekształceniu planeta posiada aktualnie nadająca się do oddychania atmosferę i ekosystem. Większość powierzchni pokrywa tropikalna dżungla, średnia temperatura to 50°C. Na planecie znajduje się kolonia przetwórcza Semenkov, największe osiedle ludzkie w systemie. Kolonia jest siedzibą główną Aquarius Mining Corp. Pierwotnie kolonia została założona przez pionierów z słowiańskiej grupy etnicznej. Do dziś ludność Semenkov`a mówi ze specyficznym akcentem i hołduje tradycjom nieznanym w innych regionach sektora.
  • Aquarius Prime V - gazowy olbrzym nieco mniejszy od znanego z systemu Sol Jowisza. Otoczony licznymi pierścieniami planetoid, posiada 10 księżyców. Na księżycach i w pierścieniach planety znajduje się kilka habitatów wydobywczych AMC. W górnych warstwach atmosfery Aquarius Prime V znajduje się stacja pozyskiwania paliwa He3 należąca do niewielkiej firmy Yan-Konicek Inc. (AMC od lat próbuje wykupić YKI, która jest de facto monopolistą na rynku paliwa w systemie).
  • Aquarius Prime VI - planeta lodowo - skalista wielkość Marsa. Planeta powstała prawdopodobnie na skutek zderzenia kilku masywnych planetoid z pasa AP V z kometami pozaukładowymi. Potwierdzeniem tej teorii wydaje się być nieco niestabilna orbita AP VI. Ze względu na mało stabilną orbitę mapy gwiezdne odradzają skoki FTL w pobliżu AP VI. Badania, przeprowadzone przez zespoły geologów AMC, nie wykazały istnienia złóż cennych minerałów na planecie. Plotka głosi, że na planecie znajduje się tajna baza sił bezpieczeństwa AMC. Brak danych potwierdzających tę teorię.
  • Pas asteroidów - drugi pas asteroidów w systemie jest o wiele mniej gęsty, podobnie jak w przypadku pasa AP III znajduje się tu wiele habitatów górniczych, choć ze względu na mniejszą gęstość pasa i jego oddalenie od koloni Semenkov jest ich o wiele mniej niż w pasie bliższym gwiazdy. Na zewnętrznych rubieżach pasa znajduje się baza sił samoobrony systemu wraz z komorą celną. Stacja jest zarządzana przez AMC.

Populacja[edytuj | edytuj kod]

Łączna liczba mieszkańców Aquarius Prime wynosi nieco ponad 10 milionów ludzi. W 80% są to pracownicy Aquarius Mining Corp, pozostali to pracownicy kontraktowi, najemnicy, wolni strzelcy i inni poszukiwawcze przygód. Większość mieszkańców systemu żyje w koloni Semenkov, na czwartej planecie układu (około 70%). Drugą co do wielkości kolonią jest Kytyta na pierwszej planecie układu, kolonia liczy kilkaset tysięcy mieszkańców. Pozostali osadnicy są rozproszeni po całym systemie w niewielkich, liczących od kilkuset do kilku tysięcy habitatach, głównie o profilu górniczym.

Siły bezpieczeństwa[edytuj | edytuj kod]

Układ jest w całości własnością korporacji Aquarius Mining Corp, pilnowanie porządku i obronę systemu powierzono, ze względu na ekonomię, zewnętrznym firmom. Wyjątkiem są instalacje o znaczeniu strategicznym dla istnienia kolonii i korporacji. Obiekty te są chronione przez oddziały straży przemysłowej Aquarius Mining Corp, doskonale wyszkolone i wyposażone jednostki.

Aktualnie większość kontraktu na ochronę przestrzeni systemu obsługują dwie korporacje militarne Lance Security Inc i Euler-Kuzmiecov.

Poza ochroną ogólnosystemową, finansowaną z podatków korporacyjnych, poszczególne osiedla zatrudniają własne siły porządkowe dla pilnowania porządku na terenie kolonii.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.